Gamta Raudona dantyje ir naguose

Sherrie Lyons dar kartą persvarsto Thomaso Henry Huxley, energingiausio Darvino gynėjo ir žodžio „agnostikas“ kūrėjo, knygą „Evolution and Ethics“.


Tikslas, prasmė ir darvinizmas

Mary Midgley medituoja apie protą ir prasmę tarp mutacijų.


Socialinis spencerizmas

Timas Delaney pasakoja, kaip Herbertas Spenceris, frazės „stipriausių išgyvenimas“ išradėjas, iš pradžių pritaikė evoliucinį mąstymą žmonių visuomenei ir kultūrai.


Darvinas apie moralinį intelektą

Vincentas di Norcia savo protines galias pritaiko Darvino moralės teorijai.


Evoliucijos teorijos evoliucija

Massimo Pigliucci pasakoja apie evoliucijos teorijų istoriją ir klausia, ar evoliucinė biologija kada nors pakeitė paradigmas.