Gerbiamas Sokratai: Išminties simpoziumas

Grįžęs iš IV amžiaus sandūros prieš Kristų. Dvidešimt pirmųjų mūsų eros metų sandūroje Sokratas nekantriai prisijungė prie „Philosophy Now“ apžvalgininko, kad galėtų toliau vykdyti savo dieviškai įkvėptą dialoginę misiją.


Gerbiamas Sokratas Epikūras

Grįžęs iš IV amžiaus sandūros prieš Kristų. Dvidešimt pirmųjų mūsų eros metų sandūroje Sokratas nekantriai prisijungė prie „Philosophy Now“ apžvalgininko, kad galėtų toliau vykdyti savo dieviškai įkvėptą dialoginę misiją. Šį klausimą jis vadina hippes kavalerija, žmogau.


Gerbiamas Sokratai

Grįžęs iš IV amžiaus sandūros prieš Kristų. Dvidešimt pirmųjų mūsų eros metų sandūroje Sokratas nekantriai prisijungė prie „Philosophy Now“ apžvalgininko, kad galėtų toliau vykdyti savo dieviškai įkvėptą dialoginę misiją.