Mirtis klasikinėje daoistinėje mintyje

Bernardas Downas paaiškina, kaip du senovės kinų filosofai tyrinėjo naujas gyvenimo ir mirties perspektyvas.


Mirtis, tikėjimas ir egzistencializmas

Filizas Peachas paaiškina, ką apie mirtį manė du didžiausi egzistencialistai: Martinas Heideggeris ir Karlas Jaspersas.


Apie Nebuvimą

Peteris Cave'as aptaria mintį, kad nebuvimas niekada niekam nepakenkė.