Suklydimo dovana

Amee LaTour teigia, kad kartais turėtume džiaugtis, kad gyvenimas užklupo ant seklumos.


Bėdos su Martinu

Netgi jo geriausi draugai manė, kad jis yra nacis, tai kodėl turėtume daugiau dėmesio skirti Heideggerio filosofiniams raštams? Keletui Heideggerio mokslininkų uždavėme šį klausimą: ar Martino Heideggerio dalyvavimas nacių partijoje ir jo antisemitizmas, kaip matyti iš neseniai išleistų Juodųjų užrašų knygelių, turi įtakos tam, kaip turėtume jį laikyti filosofu ir įsitraukti į jo darbą ?


Įžymybių kultūros gimimas iš filosofijos dvasios

Matthew Barnard supranta ir smerkia garsenybių kultūrą Heideggerio terminais.


Heideggeris ir Faulkneris prieš šiuolaikines technologijas

Bobas Jamesas įžvelgia panašumų dviejų rašytojų tamsiame industrializacijos suvokime.


Heideggerio būties būdai

Andrew Royle'as pristato pagrindines Heideggerio idėjas iš jo klasikos „Būtis ir laikas“, parodydamas, kaip jos veda link jo „Būties link mirties“ koncepcijos.


Hannah Arendt ir žmogaus pareiga mąstyti

Shai Tubali svarsto aktyvios Arendto filosofijos šaknis ir pasekmes.