Save paneigiančios teorijos

Arnoldas Zuboffas išaiškina tam tikros rūšies blogo mąstymo problemas.


Paradoksų sprendimas

Nosonas Yanofsky pasakoja, kaip elgtis su prieštaravimais ir iš jų kylančiais proto ribotumais.


Atsigavimas nuo Rorty

Dale'as DeBakcsy prisimena savo asmeninę kelionę nuo pozityvisto iki pragmatiko ir atgal.


Kritinis samprotavimas

Marianne Talbot pasakoja, kaip panaudoti geriausius perkeliamus įgūdžius.


Poreikis judėti toliau, nei Homo Faber

Maria daVenza Tillmanns teigia, kad į sudėtingų problemų sprendimą turime žiūrėti holistiškai.