Nietzsche ir Heideggeris: laminatas ar atskiras?

Billas Cooke'as apie humanistinę Nietzsche's vertę.


Filosofinis nušvitimas ar kliedesys?

Psichiatrė Eva Cybulska pateikia psichologinę Nietzsche's amžinojo sugrįžimo interpretaciją.


Nietzsche ir amžinasis pasikartojimas

J. Harvey Lomaxas apie meilę amžinybei.


Nietzsche 2000

H. Jameso Birxo įžanga.


Nietzsche ir evoliucija

H. Jamesas Birxas žvelgia į didelę Darvino įtaką Nietzsche's dinaminei filosofijai.


Nietzsche ir vertybės

Nietzsche atmetė bet kokią įprastą moralę, bet nebuvo nihilistas – jis ragino iš naujo įvertinti visas vertybes. Aleksandras V. Razinas aprašo prarają, skiriančią jį nuo to kito didžiojo moralisto Immanuelio Kanto.


Nietzsche ir Vokietija

Stefanas Sorgneris apie vis dar prieštaringą Nietzsche's įtaką jo gimimo žemėje.


Nietzsche ir Schopenhaueris apie užuojautą

Timothy J. Madiganas paaiškina esminį skirtumą tarp užuojautos ir gailesčio.