Taikos priežastys

Danas Corjescu trumpai, bet viltingai apžvelgia galimas taikos priežastis.


Akademinės laisvės apsauga

Dieteris Schöneckeris pateikia penkis argumentus už žodžio laisvę.


Kosmopolitizmas ir imigracija

Michaelas S. Dauberis kontrabanda įneša kai kurių idėjų iš žemyno.


Dewey & Climate Denial²

Wendy Lynne Lee sako, kad vartotojiškumas iš tikrųjų yra pasaulio pabaiga.


Diskriminacijos etika

Frederikas Kaufmanas klausia, kas yra ir kas nėra diskriminacija.


Politinių idėjų žemėlapis

Philas Badgeris nubrėžia politinės minties ribas ir tyrinėja teritorijas.


Kultūrinis kolonializmas ir estetinė neteisybė

Gustavo Dalaqua apie protų dekolonizavimą.


Ar liberali valstybė turėtų uždrausti burką?

Brandonas Robshaw svarsto, koks turėtų būti liberalių valstybių požiūris į veido apdangalus moterims.


„Loterija“ ir Locke'o politika

Johnas P. Irishas socialinių sutarčių teoriją svarsto per liūdnai pagarsėjusią loteriją.


Maištas ir pasitenkinimas

Stefan Catana apie tris revoliucinius mąstytojus ir jų idėjas, kaip sukurti pažangą politikoje.