Filosofui tai neturėtų atsitikti

Fionai Dalzell sunku būti filosofine veterinarijos gydytoja.