Martinas Buberis ir Levas Tolstojus: du dvasinio anarchizmo pavyzdžiai

Patrickas Cannonas artikuliuoja alternatyvų anarchizmą.


Informuotas balsavimas

Lorenzo Capitani pasisako už valdžią žiniomis, o ne nežinojimu.


Socialinė sutartis: licencija vogti

Stephenas Faisonas kryžmiškai nagrinėja socialinės sutarties idėją.


Estetinė demokratija

Mihailas Evansas studijuoja meną, kad suprastų politiką.


Aristotelio lygybės, taikos ir demokratijos filosofija

Mattas Qvortrupas teigia, kad Aristotelio politinė filosofija yra stebėtinai moderni.


Ar senstanti populiacija mūsų natūralus likimas?

Nguyen Ba Thanh svarsto, ar mirtis nuo senatvės yra civilizacijos likimas.