Bergsonas: teisės, instinktai, vizijos ir karas

Carlas Strasenas sako, kad Henri Bergsono idėjas apie karus reikia atrasti iš naujo.


Nesmurtiniai balsai

Oidinposha Imamkhodjaeva vertina argumentus prieš smurtą tarp senovės Azijos filosofijų.


Karo filosofija

Ziyad Hayatli pristato trumpą karo filosofijos istoriją.